2500 کتاب قاجاری در گلستان

12 آذر 1396
0 دقیقه خواندن

 2500 اثر تاریخی هنری متعلق به دوره قاجار در کاخ گلستان

 

2500 کتاب تاریخی در گلستان

طی گزارشی که از مدیر مسئول کتابخانه کاخ گلستان جمع آوری شد ایشان اظهار داشته اند که: ایجاد کتابخانه کاخ گلستان به دوره پهلوی باز می گردد که این کتاب ها در دو بخش کتابهای اموالی و غیر اموالی هستند.
خانم طاهره ملا محمدی در این باره افزوده است که : غیر از حدود 2500 کتاب تاریخی، بقیه کتابهای معاصر است و بیشتر با موضوعات تاریخی هنری مربوط به دوره قاجار است و بخشی نیز کتابهای خطی و چاپ سنگی را شامل می شود که نگهداری آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
ملامحمدی ادامه داد: کتابخانه کاخ گلستان مثل کتابخانه های عمومی شهر به همه مراجعان خدمات نمی دهد و عضوگیری ندارد.
وی درباره شرایط استفاده از این کتابها تصریح کرد: دانشجویان، استادان، یا محققان و نویسندگان با ارائه معرفی نامه می توانند از منابع موجود در اینجا استفاده کنند.
ایشان صحبت های خود را اینگونه ادامه داده اند که: امسال در مجموعه جهانی گلستان، کارگاه مرمت راه اندازی شده و به مرور زمان و نیازی که بر اثر فرسایش کتابها به وجود می آید کتابها را مرمت می کنیم.
وی تاکید کرد: در مورد کتابهای چاپی «دیوان شمس» که 52 سال از قدمت آن می گذرد، قدیمی ترین است و قدیمی ترین کتاب دوره قاجار به نام «طوفان البکاء» نوشته جوهری است که روایت مصوری است از زندگی و داستان های امامان و در همه دنیا 56 نسخه از آن موجود است.
ملامحمدی اضافه کرد: قدیمی ترین کتابها در بخش نسخه های خطی نیز «مرقع گلشن» یا «نسخه شاهنامه بایسنقری» و قرآن های نفیس از دوره فتحعلی شاه و پیش از آن است.
وی یادآور شد: اقتضای زمانه ایجاب می کند کتاب های مرجعی که پژوهشگران بیشتر سراغ آنها را می گیرند به نسخه دیجیتالی تبدیل شده و در فضای نت در اختیار همگان قرار دهیم، با این حال به دلیل بودجه ناکافی و زمان بردن هنوز تعداد این آثار روی وب ناچیز است.


آژانس گردشگری پرستو سیر ارایه دهنده خدمات تور داخلی و برگزار کننده تورهای خارجی، دارای جامع ترین بانک فروش بلیت هواپیمای داخلی و بلیت هواپیمای خارجی است. با ما همراه باشید.