همه پست ها توسط راهنمای گردشگری

گردشگری هنری خارج از اولویت های فراغتی ایرانیان است

گردشگری هنری به عنوان بستری برای مشاهده و مشارکت فعال افراد جامعه می تواند فرهنگ و هنر این کشور را از حصار کالاهای غیر ضروری و لوکس خارج سازد.

1 دقیقه خواندن

آیا بودجه سازمان میراث فرهنگی کفاف اعتبارات مورد نیاز برنامه های آن را می دهد؟

اگر کمی با دقت بشتر به مجموعه گسترده برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نگاه بیاندازیم خواهیم دید که افزایش بودجه این سازمان اگرچه خبر خوبی است اما متناسب با مجموعه برنامه ها و وظایف آن نیست.   بر اساس بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه برای سازمان میراث فرهنگی،…

1 دقیقه خواندن