انواع موزه ها و خرید بلیط موزه

1 خرداد 1398
1 دقیقه خواندن

برای آشنا شدن و شناختن فرهنگ و اصالت یک کشور باید به موزه های آن مراجعه کرد ، با خرید بلیط موزه می توانیم از آن دیدن کنیم. این موزه ها بیانگر تاریخ و هویت یک ملت یا کشور است. وقتی باستان شناسان مجموعه تاریخی را پیدا می کنند که شرایط انتقال به مکان خاصی را ندارد آن منطقه و محل را موزه فضای باز می نامند.

 انواع موزه و خرید بلیط موزه

برای آشنا شدن و شناختن فرهنگ و اصالت یک کشور باید به موزه های آن مراجعه کرد ، با خرید بلیط موزه می توانیم از آن دیدن کنیم. انواع موزه ها عبارتند از موزه تاریخ و باستان شناسی، موزه مردم شناسی، موزه فضای باز،کاخ موزه ها ،موزه های علوم و تاریخ طبیعی،موزه های منطقه ای و محلی، موزه های سیار گردشی، پارک موزه ها،موزه های سلاح نظامی،موزه های دانشمندان .

 موزه تاریخ و باستان شناسی

این موزه ها بیانگر تاریخ و هویت یک ملت یا کشور است. در موزه های تاریخ و باستان شناسی ،  وسایل و لوازمی را که باستان شناسان با جستجو در مکان های تاریخی پیدا کرده اند وجود دارد . به این موزه ها موزه مادر نیز می گویند.مثالی برای این موزه ها می توان به ، موزه ی ملی ایران، موزه ملی در ورسای فرانسه و موزه تاریخ در واشنگتن اشاره کرد. خرید بلیط برای این موزه ها مورد نیاز است.

آشنایی با موزه فضای باز

وقتی باستان شناسان مجموعه تاریخی را پیدا می کنند که شرایط انتقال به مکان خاصی را ندارد آن منطقه و محل را موزه فضای باز می نامند.مردم می توانند با خرید بلیط موزه وارد این محوطه شوند و از آن بازدید نمایند. چند مثال برای موزه فضای باز: تخت جمشید در شیراز ،محوطه تاریخی هگمتانه در همدان.

کاربرد و تاثیرات موزه مردم شناسی

موزه های مردم شناسی برای شناخت آداب و فرهنگ سنت های یک مردم ساخته می شوند برای مثال موزه مردم شناسی در تهران یا حمام گنجعلی خان کرمان می توان اشاره کرد.

کاخ موزه های زیبا در ایران

این نوع موزه ها معمولا از حکومت های قبلی کشور به جا مانده است در ایران کاخ موزه هایی از دوران قاجاریه و پهلوی وجود دارد. کاخ هایی که محل زندگی رئیس های کشور بوده و بیشتر وسایل متعلق به آنها در این موزه ها به نمایش در می آیند. برای مثال مجموعه سعدآباد و کاخ گلستان در تهران از جمله ی کاخ موزه ها مربوط به دوره ی پهلوی است.

موزه های علمی و تاریخ طبیعی

مطالعات علمی و طبیعی درباره ی جانوران و گیاهان و تاریخ آنها در این نوع موزه قرار میگیرند. برای مثال از یک نوع جانوری که منقرض شده مطالبی مستند قرار می دهند مثل فسیل های دایناسورها که چندین سال قبل از انسان زندگی می کردند و منقرض شدند.

آشنایی با موزه های منطقه ای و محلی

موزه های محلی برای شناختن و آشنایی یک محل و منطقه ای خاص است و در آن فقط از وسایل تاریخی آن منطقه استفاده می شود. موزه شوش در تخت جمشید از این نوع موزه ها است.

موزه های سیار چه موزه هایی هستند؟

این موزه ها برای شناساندن فرهنگ و مفهومی در مناطق بدون امکانات ساخته می شوند . موزه های سیار پیام فرهنگ خاصی را دارند ، که اگر به جا و درست استفاده شوند تاثیر زیادی دارند به عنوان مثال موزه های دفاع مقدس که در طول سال در مناطق عمومی به نمایش گذاشته می شوند.

پارک موزه ها برای چه بنا می شوند؟

این نوع موزه ها درباره ی طبیعت و مسائل زیست محیطی هستند که مردم می توانند بدون تهیه بلیط موزه وارد آن شوند . در ایران پارک موزه ای وجود ندارد ولی در کشورهایی نظیر چین و کره شمالی این نوع موزه ها بسیار رایج هستند.

قیمت بلیط موزه در ایران

در تمام دنیا برای بازدید از موزه ،تهیه بلیط موزه و پرداخت پول الزامی است . در ایران به عنوان مثال قیمت بلیط موزه ملی ایران در شهر تهران برای ایرانی ها پنج هزار تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی سی هزار تومان می باشد.