تلاش چین برای جذب گردشگر با افزایش تعداد فرودگاه ها

28 شهریور 1396
0 دقیقه خواندن

ساخت فرودگاه راهکار چین برای جذب مسافر

طی سال های اخیر شاهد رشد کشور چین در زمینه های مختلف بودم، اما گویا این کشور قصد دارد صنعت گردشگری را نیز از ان خود کند. و در این راه قصد دارد تا 8 سال آینده 136 فرودگاه به ناوگان هوایی خود اضافه کند و از این طریق میخواهد سفر به نقاط مختلف چین را برای مسافران تسهیل کند. با جزییات این خبر با پرستو سیر همراه شوید

برنامه چین برای صنعت حمل نقل هوایی کشورش تا سال2025

یکی از منبع دولتی چین به طور رسمی اعلام کردچین قصد دارد تا سال2025 ،136 فرودگاه دیگر به ناوگان هوایی خود بیفزاید. همچنین اعلام شده طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است این فرودگاه ها با جدیدترین استانداردهای مدرن ساخته شوند. از مهمترین دغدغه های مسافرانی که به چین سفر میکنند، دسترسی هوایی و نبود فرودگاه در بعضی نقاط بعضا توریستی مهم این کشور است، همین موضوع دولت چین را برآن داشت که برای ساخت فرودگاه های جدید اقدام کند ونگرانی ها را از بین ببرد.

درحال حاضر فرودگاه های موجود در چین و ظرفیت آن ها، جوابگوی نیاز ها باشد و این از مهمترین مشکلات مسافران بوده از سال 2008 تا امروز در این کشورسرمایه گذاری های کلانی در حمل و نقل این کشور شده و از آن زمان تا کنون پروژه ساخت فرودگاه جدید شکلی جدی بخود گرفته است. همچنین چین قصد دارد تا پایان 2020 فرودگاه های نظامی خود را به 260عدد برساندطبق آمارها فرودگاه های چین تا سال دوسال پیش 207 عدد بود که میتوانست 970میلیون نفر را پوشش دهد و براساس برنامه ریزی ها این تعداد به دو میلیارد نفر خواهد رسید که میتواند چین را چذیرای گردشگران بسیاری از سرتاسر دنیا کند.