تور نوروزی شیراز باز صدایِ پایِ نوروز، باز میزبانی شیراز

30 بهمن 1397
1 دقیقه خواندن

 

 

سفری خواهیم داشت به شیراز، شهرِ حوض های آبی و پنجره های رنگی. همان جا که زینت الملوک خانه دارد و ردِ پای قوم قاجار مشهود است.

از ارزان ترین تور نوروزی شیراز خواهیم گفت، لطفا با ما همراه باشید.

نوروز امسال را مهمانِ شیراز باشیم

شیراز، دیارِ حافظ، شهرِ بهار نارنج

از مزایای تور نوروزی شیراز خواهیم گفت، اما پیش از آن، به رسمِ عادت، مقدمه چینی خواهیم کرد تا به پشتوانه اش بتوانیم سفری داشته باشیم به بطنِ ماجرا.

زمانی که بهار دلبرانه رخ نمایی می کند و نوروز قدم هایش را تندتر، خیالِ سفر ذهنمان را قلقلک می دهد، تصمیم می گیریم راهِ سفر را در پیش بگیریم. قرار می گذاریم به بهانه عید هم که شده رهسپار جاده شویم و خود را غرق کنیم در زیبایی ها و شگفتی ها. از میان تمامِ گزینه هایِ رویِ میز، شیراز عجیب چشممان را می گیرد. خوب می دانیم شیراز مساوی است با مست شدن از بویِ بهار نارنج، بهار نارنج هایی که آمدن عید را مشفقانه مژده می دهند. چه صفایی دارد عید را مهمانِ سعدی بودن، چه لذتی دارد تفأل زدن به حافظ آن هم زمانی که همه یک صدا سرودِ “حول حالنا الی احسنِ الحال” سر داده اند. همین کافی است تا شیراز را نشانه بگیریم و مُهر تأیید بزنیم پایِ این شهر برای سفر.

نخست باید به این سؤال پاسخ دهیم: بهترین راه برای سفر به شیراز کدام است؟

بهترین راه برای سفر به شیراز کدام است؟

تور نوروزی شیراز، ارزان ترین گزینه

راه های سفر به شیراز زیادند. عده ای مایلند خودرو شخصی را بردارند و دل بسپارند به جاده، برخی اما نگران اتفاقاتی هستند که ممکن است در خلالِ جاده سدِ معبرشان شود. نظرتان راجع به تور نوروزی شیراز چیست؟

بیایید بحث اقامت را به میان بکشیم و به اتفاق ترازویی بگذاریم بر مدارِ “تور نوروزی شیراز” تا بتوانیم خوبی هایش را اندازه بگیریم و معایبش را متر کنیم. شاید بدین واسطه توانستیم تصمیم نهایی را اتخاذ نماییم و نمره قبولی را بدهیم به تور نوروزی شیراز.

وقتی روانه شیراز می شویم و چشم می دوزیم به دروازه قرآن، پیش از آن که پایمان به باغِ ارم باز شود، قبل از آن که سری به باغِ عفیف آباد بزنیم یا سراغی بگیریم از باغ دلگشا، مقوله اقامت را در کانونِ توجه قرار می دهیم. آونگِ انتخاب میان هتل و آپارتمان نوسان می کند. خوب می دانیم هزینه هتل گران است و از این قسمت آپارتمان بهتر امتیاز می گیرد، با این حال، آپارتمان هم معایبی دارد که سبب می شود انتخاب دشوار باشد و چالش برانگیز. این جا همان جایی است که پایِ تور نوروزی شیراز به میان می آید، همان جاست که مبادرت می ورزیم به سنجیدن مزایای تور نوروزی شیراز.

اگر موافق باشید مزایای تور نوروزی شیراز را به اتفاق به بحث بگذاریم.

مروری بر مزایای تور نوروزی شیراز

تور نوروزی شیراز، امن و مقرون به صرفه

این بخش را اختصاص داده ایم به مزایای تور نوروزی شیراز.

تور نوروزی شیراز از چند جهت بی بدیل است و بی همتاست. نخست آن که پس از رسیدن به شیراز، شهرِ گل و بلبل، نه نگران محل اقامتتان خواهید بود، نه دغدغه جای خواب خواهید داشت، نه فکر غذا خواهید بود و نه حتی دلواپس پیدا کردن جاذبه ها و مناطق تفریحی شیراز. وقتی دستتان را در دست تور نوروزی شیراز می گذارید یعنی همه دغدغه ها را بر دوش دیگری می گذارید و خود آسوده با کاروان همراه می گردید. اگر از شیراز تنها سعدی را می شناسید یا صرفا حافظیه را ملاقات کرده اید، اگر بیگانه اید با این شهر و نامأنوس هستید با جاذبه هایش، خیالتان آسوده باشد با تور نوروزی شیراز، گوشه به گوشه این شهر را سرک خواهید کشید و نقطه به نقطه اش را زیر پا خواهید گذاشت.

حسنِ ختام مقاله پیش رو چنین باشد: ارزان ترین تور نوروزی شیراز را به فال نیک بگیریم و خود را به شهری برسانیم که آوازه اش گوش فلک را کر کرده است.