برچسب: ایتالیا

تارنمای جامع ایران شناسی در ایتالیا

تارنمای جامع ایران شناسی در ایتالیا

راه اندازی تارنمای ایران شناسی در ایتالیا مطابق با گزارش ارسالی یکی از خبرنگاران ما در ایتالیا و از شهر رم تارنمای ایران شناسی در ایتالیا افتتاح و راه اندازی شده است ، در این پایگاه (www.irancultura.it) علاوه بر اطلاعات جامع ایران شناسی، بخش هایی نظیر اطلاعات تفصیلی گردشگری 31 استان ایران؛ کتابخانه برخط ایرانشناسی؛…