برچسب: ایران شناسی در ایتالیا

تارنمای جامع ایران شناسی در ایتالیا

تارنمای جامع ایران شناسی در ایتالیا

راه اندازی تارنمای ایران شناسی در ایتالیا مطابق با گزارش ارسالی یکی از خبرنگاران ما در ایتالیا و از شهر رم تارنمای ایران شناسی در ایتالیا افتتاح و راه اندازی شده است ، در این پایگاه (www.irancultura.it) علاوه بر اطلاعات جامع ایران شناسی، بخش هایی نظیر اطلاعات تفصیلی گردشگری 31 استان ایران؛ کتابخانه برخط ایرانشناسی؛…