برچسب: برادران امیدوار

کارگاه سفر با خودروی شخصی

کارگاه سفر با خودروی شخصی

سفر و گردشگری با خودروی شخصی    مطابق با بررسی ها و گزارشاتی که گروه خبرنگاران انجام داده اند قرار بر این واقع شده است تا مجموعه تاریخی سعدآباد، کارگاه جهانگردی با خودرو، مقدمات و تجهیزات سفر، دریافت روادید، مسیر و مسیریابی، نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز و مرور خاطرات سفر موضوعاتی است…