برچسب: برنامه بازدید از کاخ گلستان

با کاخ گلستان تهران و بناهای تاریخی موجود در آن آشنا شویم.

با کاخ گلستان تهران و بناهای تاریخی موجود در آن آشنا شویم.

    کاخ گلستان یکی از کاخ های قدیمی ایران است که در استان تهران واقع شده است و بنیه اصلی آن در زمان شاه عباس صفوی بنا نهاده شده است . از سال 1392 طی یک جلسه جهانی ، نام این کاخ در لیست میراث فرهنگی جهان قرار گرفت . کاخ گلستان در تمام…