برچسب: بلیط هواپیما بالا 2 سال

مقررات بلیط هواپیما برای خردسالان

بلیط هواپیما زیر 2 سال قیمت بلیط هواپیما برای کودکان اصولا در کشور های مختلف دارای قوانین خاصی است و در پرواز های بین المللی این سختگیری ها کمتر به چشم میخورد . قیمت بلیط هواپیما برای کودکان با توجه به چارتری یا سیستمی بودن بلیط هواپیما متغیر است .در پرواز های چارتری دو نرخ…