برچسب: بیمار

نکاتی در مورد اینکه چگونه در مقابل کرونا از خودمان محافظت کنیم؟

نکاتی در مورد اینکه چگونه در مقابل کرونا از خودمان محافظت کنیم؟

کرونا نوعی از ویروس هست که به طور معمول بر دستگاه تنفس پستانداران از جمله انسان تاثیر میگذارد.این ویروس ها با سرما خوردگی و سندرم حاد تنفسی شدید همراه هستند. ویروس کرونا که عامل این بیماری است به سیستم تنفسی حمله میکند. حال سوال این است که چگونه در مقابل کرونا از خودمان محافظت کنیم؟…