برچسب: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

کلاهبرداران در انجمن های میراث فرهنگی

کلاهبرداران در انجمن های میراث فرهنگی

پوشش جدید کلاهبرداران در انجمن های میراث فرهنگی   کلاهبرداران این بار به سراغ آثار تاریخی رفته اند.این سخن را رجبعلی خسروآبادی مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران بیان کرده است.او درباره این صحبت های خود اینگونه می افزاید : انجمن های مردمی میراث فرهنگی برای فعالیت های مدنی دراین حوزه…