برچسب: سوار شدن به هواپیما گیت پرواز

گام به گام مراحل سوار شدن به هواپیما قسمت دوم

گام به گام مراحل سوار شدن به هواپیما قسمت دوم

  در مقاله پیش در مورد مراحل اولیه سوار شدن به هواپیما پیش از حضور در فرودگاه تا مرحله  چک این و تحویل بار بود صحبت کردیم و در این میان نکاتی را ذکر کردیم. در  این بخش  به ادامه مراحل سوار شدن به هواپیما از گیت پرواز تا مرحله فرود و پیاده شدن از…