برچسب: غیرقانونی بودن فعالیت های اینترنتی گردشگری

غیر قانونی بودن فعالیت های اینترنتی گردشگری

غیر قانونی بودن فعالیت های اینترنتی گردشگری

منع قانونی برای فعالیت‌های اینترنتی گردشگری                                     مطابق باگزارشی  که از آقای کامران عسگری از فعالان حوزه گردشگری جمع آوری شده است ایشان اعلام داشته اند که: همه کسانی که دست‌اندرکار صنعت گردشگری باشند بر این موضوع واقف…