جاذبه های رامسر در سفر به رامسر، قسمت ششم رامسر همان عروس شمال

 

 

بار دیگر به سراغ رامسر آمده ایم.

مقاله پیش رو با هدف بررسی جاذبه های رامسر به رشته تحریر در آمده، از سفر به این خطه خواهیم گفت و گوشه چشمی خواهیم داشت به تفرجگاه و مناطق دیدنی اش. لطفا با ما همراه باشید.

رامسر از درخت پرتقال تا بوته تمشک

پیش از آن که بحث سفر به رامسر را به میان بکشیم مروری داشته باشیم بر شمال.

نام شمال که به میان می آید دین و دنیایمان را یکجا می بازیم. خوب می دانیم مسافرت به شمال تجربه ای است متفاوت، شمال یعنی جنگل های هیرکانی یعنی بوته های تمشک، شمال یعنی دراز کشیدن زیر سایه پرتقال و ساعت ها زل زدن به جنگل.

کم نیستند کسانی که سودای سفر به شمال در سر می پرورانند اما مردد می مانند نمک آبرود را نشانه بگیرند یا چالوس را؟ تردید می کنند آن گاه که از خوبی های رویان می شنوند و از زیبایی های متل قو مطلع می گردند، انتخاب برایشان دشوار می شود هنگامی که نوشهر را مشاهده می کنند و زیبایی های چمستان را مرور می نمایند.

این ها را گفتیم تا مُهر تأیید بزنیم بر این ادعا که شهر های شمالی از بهترین های روزگارند، انتخاب میانشان کاری است سخت و فعالیتی است دشوار.

بهتر است بعد از این مقدمات به بطن موضوع اصلی برویم و بحث “سفر به رامسر” را رسما آغاز کنیم.

رامسر دریا و جنگل را زیر یک چتر آورده

رامسر که در قلبِ شمال جای خوش کرده، جنگل را در چنته دارد و با عظمت دریا همراه شده، هوایش ستودنی است و طبیعتش تحسین برانگیز، عجیب نیست که رامسر را عروسِ شمال می نامند.

بی تردید آن که راهی شمال می شود هدفش گریز از آلودگی هاست و البته تجربه تفریحات. بنابراین بحث را با این سؤال کلی پیش می بریم که تفریحات رامسر کدامند؟

تفریحات رامسر کدامند؟

به زعم این که عده ای به ایستادن در برابر دریا بسنده می کنند و مایلند تنها به تماشای جنگل بنشینند، هستند کسانی که خود را تشنه هیجان می دانند و فریاد زدن در بوق و کرنا را بر هر چیز ترجیح می دهند.

لپِ کلام این که، تله کابین رامسر، تفریحی است سالم و سرگرمی است ناب برای آنان که از هیجان استقبال می کنند و سیر و سیاحت در ارتفاعات رامسر را فرصتی می دانند نو.

 زمانی که سوار بر تله کابین می شوید مناظری مشاهده خواهید کرد متفاوت، ساحل را از نظر خواهید گذراند، کوه های رامسر را مرور خواهید کرد و بام رامسر را به نظاره خواهید نشست.

سفر به رامسر و تله کابین ساحلی

اذعان نمودیم سفر به رامسر کاری است کارستان، دلیلش به طبیعت این شهر بر می گردد و زیبایی های شاخصش.

اذعان نمودیم بخشی از تله کابین رامسر، ساحل را پوشش می دهد. ساحل رامسر مملوست از صنایع دستی و هنر های محلی. کناره های ساحل گره خورده با فروشگاه هایی که سنت این شهر را جار می زنند و آداب و رسوم آن ها را یادآور می شوند.

رستوران ساحلی را از قلم نیندازیم، محلی است دنج. می توان از ساحل به کوه های رامسر سفر کرد که راهش را پیش تر گفتیم، راهش استفاده از تله کابین است. البته تنها به همین مورد ختم نمی شود، می توان از پل زیر گذر تعبیه شده در این قسمت هم بهره جست، می شود با پای پیاده رفت یا خودروی شخصی را در این مسیر به کار گرفت.

صحبت پایانی

سفر به رامسر شمال همراه است با مشاهده مناظر منحصر به فرد.