برچسب: بودجه سال 97

97،سال اختیار برای موزه ها

97،سال اختیار برای موزه ها

 درآمد موزه ها و سایت های تاریخی برای خودشان است مطابق با گزارشی که از آقای محمد حسن طالبیان روز جمعه جمع آوری شد ایشان با اشاره به رفع مشکل چندین ساله عودت 20 تا 30 درصدی از مجموع درآمد سالیانه موزه های کشور که به خزانه عمومی دولت می ریزد، خبرداد و افزود: در…