برچسب: جاذبه های استان اردبیل

شهرهای سیاحتی استان اردبیل

شهرهای سیاحتی استان اردبیل

شهرهای گردگشری استان اردبیل در ادامه مقالات مربوط به معرفی استان اردبیل پس از بررسی جاذبه های استان اردبیل میخواهیم به شهرهای گردشگری استان اردبیل بپردازیم.در ادامه مطلب با آژانس گردشگری پرستو سیر همراه باشید شهرستان خلخال شهرستان خلخال در جنوب استان اردبیل و در دامنه های غربی رشته کوه طالش قرار گرفته ، در کتاب…

جاذبه های گردگشری استان اردبیل

جاذبه های گردگشری استان اردبیل

جاذبه های استان اردبیل در ادامه مقالات مربوط به معرفی استان اردبیل  میخواهیم به جاذبه های استان اردبیل بپردازیم، که شامل مشاهیر،صنایع دستی ،شهرستان اردبیل و آثار تاریخی استان اردبیل میشود.  مشاهیر استان اردبیل شیخ صفی الدین اردبیلی شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل شیخ کلخوران شاه اسماعیل صفوی مقدس اردبیلی رحیم مؤذن زاده(مداح) ورد ود مؤذن…