برچسب: جشنواری ملی عکاسی

جشنواره عکاسی از بناهای تاریخی

جشنواره عکاسی از بناهای تاریخی

نخستین جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی    مطابق با گزارشی که روز چهارشنبه از صندق احیاء کشور جمع آوری شده است، پرهام جانفشان سرپرست این صندوق در این گزارش خطاب به خبرنگاران اعلام داشت : از جمله اهداف برگزاری نخستین جشنواره ملی بناهای تاریخی در عرصه عکاسی، می توان به فرهنگ سازی و توجه به…