برچسب: درباره گردشگری حلال

گردشگری حلال تا سال 1404

گردشگری حلال تا سال 1404

گردشگری حلال و جذب 20 میلیون گردشگر   جذب گردشگر امروز دوشنبه هفدهم مهرماه سال 96 در یزد یک جلسه ی هم اندیشی تشکیل شده است که در پیرامون آن آقای محمد محب خدایی درباره جذب 20 میلیونی گردشگری افزوده است: جذب این تعداد گردشگر نیازمند تغییر رویه و توجه بیش از پیش به گردشگری…