برچسب: زندگی ناه میرزآقا فرشی

مشروطه خواهان زیر زباله سهل انگاری ها

مشروطه خواهان زیر زباله سهل انگاری ها

 مزار مشروطه خواه تبریزی غرق در زباله   مطابق با گزارشی که یکی از خبرنگاران در تبریز ارئه داده است، مزار شخصیت های برجسته آذربایجان در گورستان تاریخی امامیه تبریز واقع در انتهای محله لیلاوا قرار دارد که به دلیل خیابان کشی در ضلع جنوبی مزارستان در دهه 1370، آرامگاه او و چند تن از…