برچسب: شهرستان نهاوند

زیبایی های نهاوند و ملایر

زیبایی های نهاوند و ملایر

ملایر و نهاوند در بخش پنجم معرفی از معرفی استان همدان به معرفی شهرستان ملایر و نهاوند میپردازیم. در این نوشتار تلاش داریم تا به معرفی سایر شهرستان های استان همدان بپردازیم . شهرستان ملایر شهرستان ملایر یکی از مشهورترین شهرهای استان همدان و در جنوب استان واقع شده است این شهرستان دارای آب و…