برچسب: غذاهای شیراز

دیدنی های شیراز در سفر به دیار جادویی شعر و عشق کجا برویم، چه کنیم و چه بخوریم؟(قسمت اول)

دیدنی های شیراز در سفر به دیار جادویی شعر و عشق کجا برویم، چه کنیم و چه بخوریم؟(قسمت اول)

اگرچه که تمامی شهرهای ایران زیبایی های مخصوص به خود را دارند و مثل گل، هر کدام رنگ و بویی نشر می دهند اما، شیراز صاحب شهد دیگری است. از مردان حکومت و زور و شمشیر، تا رندان نظرباز، عاشقان و سیاحان، حافظان قرآن و عرفا، همه و همه بزرگترین نمایندگان خود را در این…