برچسب: کویر خارا

دیدنیهای اصفهان در سفر به اصفهان (قسمت پنجم)

دیدنیهای اصفهان در سفر به اصفهان (قسمت پنجم)

اغراق نکرده ایم اگر بگوییم اصفهان، نگینی بر انگشتر ایران است؛ بی نظیرترین جاذبه های گردشگری جهان در اصفهان جای گرفته اند؛ آثار تاریخی و باستانی که نمادی از حکومت چند صد ساله پادشاهان و خلفای مقتدر بوده اند، همه در سرتاسر اصفهان پراکنده شده اند. هر ساله تعداد توریست هایی که برای دیدن جاذبه…