سفر به کاشان ویژه اردیبهشت ماه

14 اسفند 1397
1 دقیقه خواندن

 

مقاله پیش رو سفری است به مقصد کاشان. به اتفاق از کاشان دیدن خواهیم کرد و حال و هوایِ سفر به کاشان در بحبوحه اردیبهشت ماه را مرور خواهیم نمود. دعوت می کنیم تا پایان با ما همراه باشید.

نوروز کشان کشان در حال رسیدن است، در آستانه بهار، سودایِ سفر به سرمان می زند و خیالش همچون خوره به جانمان می افتد. این بار از میان تمام گزینه های پیش رو، کاشان را گلچین کرده ایم تا زیبایی هایش در اردیبهشت ماه را روایت کنیم و کمی از شگفتی هایش بگوییم.

اگر موافق باشید مقاله را رسما استارت بزنیم با طرحِ یک سؤال:

بازتابِ زیبایی های کاشان در اردیبهشت

اردیبهشت، ماهِ تزریقِ شگفتی در کاشان است. کاشان که در جانِ اصفهان رخنه کرده، تجلی گاه تاریخ است و فرهنگ، گویا دستِ کاشان فرهنگ و تاریخ را زیر یک چتر آورده تا پایِ همه مخاطبان را به این دیار باز کند و نگاهشان را به سمتِ کاشان میخکوب نماید.

در آستانه ورود به سالِ جدید، در و دیوار شهر پُر می شوند از تبلیغاتی که “تور کاشان ویژه اردیبهشت” را در بوق و کرنا فریاد می زنند و دلمان را راهی این دیار می سازند.

آمده ایم تا صحت و سُقم این گفته را زیر ذره بین ببریم و به یک نتیجه گیری کلی برسیم که آیا مناسب ترین موسمِ سفر به کاشان، اردیبهشت است؟

آیا مناسب ترین موسمِ سفر به کاشان، اردیبهشت است؟

کاشان، جولانگاه خانه های تاریخی

ابتدا تا میانه بهار را مناسب ترین زمان برای ملاقات کاشان می دانند. داستان به همین جا ختم نمی شود، کاشان گویا ابتدا تا اوسط پاییز هم رنگ و لعابی ناب به خود می گیرد و مکانی می شود دنج که جان می دهد برای سیاحت و خوشگذرانی.

کاشان مهدِ خانه های تاریخی است، در گوشه به گوشه کاشان، ردی از تاریخ به جا مانده. برای آن که مُهر تأیید بزنیم پایِ گفته هایمان، نامِ خانه طباطبایی ها را به میان می کشیم که به عروسِ خانه های تاریخی ایران معروف است، جمله ای که جانِ کلام را می رساند و صحت حرف هایمان را عیان می سازد.

مدرسه آقا بزرگ از دیگر نمونه های موجود است. ناگفته پیداست کاشان با باغِ فین، حجت را تمام کرده و عیارِ زیبایی را به کمال  رسانده است.

اگر مایلید سفر به کاشان را در بهترین شرایط آب و هوایی تجربه کنید، باید دستتان را روی اردیبهشت ماه بگذارید و مقدماتِ سفر را به وقتِ اردیبهشت تنظیم نمایید.

از آن جا که کاشان خطه ای کویری خطاب می شود، تابستان هایش داغ است، عاملی که سبب می شود دستِ رد بزنیم به سینه تابستان، از طرفی کاشان با زمستان های سرد هم پیوند ناگسستنی دارد، از این رو در برابر سفر به کاشان در زمستان هم سینه سپر می کنیم، اما اردیبهشت، فصلِ گل و بلبل، همان زمانی است که کاشان آغوشش را باز می کند و دستِ علاقمندان به این دیار را به گرمی می فشارد.

جوهر کلاممان این است، اگر مایلیم کاشان را نشانه بگیریم و چند صباحی خود را مهمانش کنیم، چه بهتر که زمانش، اردیبهشت ماه باشد.

صحبت پایانی

کاشان گویا در زیبایی دستی بر آتش دارد و از رقیبانش یک سر و گردن بالاتر است. این بار اگر پاسِ گلی به سمتمان فرستاده شد (فرصتی مهیا گشت برایِ سفر)، بیایید فرش قرمز پهن کنیم برایِ کاشان و سفر به این دیار را با جان و دل بپذیریم، بیایید راهی شهری شویم که وجودش را با تاریخ بند زده و سرودِ مهمان نوازی در اردیبهشت ماه سر داده است با تور کاشان ویژه اردیبهشت در این سفر همراهتان خواهیم بود.